Son Dakika
Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler
Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Boşanma Hakkında Bilinmesi Gerekenler
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)

Boşanma Davası Nedir?

Boşanma davası eşlerin evlilik birliğini yasalar önünde sonlandırmak için açacakları dava çeşitidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu içerisinde belirlenmiş olan şartların oluşması durumunda açılacak boşanma davası istenilen sonuçla bitirilebilir. Buna göre boşanma davası açmak istiyorum diyen bir kişinin haklı boşanma sebeplerine sahip olması gerekmektedir.

 

Boşanma Davası Türleri Hangileridir?

Boşanma sürecinde eşlerin açacakları boşanma davasını yürütme şekline göre boşanma davası türü de farklılık göstermektedir. Boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde eşlerin her konuda anlaşma sağlamaları durumunda açılacak olan boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” olarak adlandırılır. Anlaşmalı boşanma taraflar açısından en kısa sürede boşanma gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Diğer yandan eşlerin boşanmanın hukuki sonuçları üzerinde anlaşma sağlayamamaları ya da eşlerden birisinin boşanmak istememesi durumunda açılacak olan boşanma davası “çekişmeli boşanma” olarak nitelendirilir. Çekişmeli boşanma davalarında taraflardan birisi boşanmayı istemeyebileceği gibi, boşanma konuları olan velayet, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlarda anlaşmaya varamamaktadır.

 

 

Boşanma Sebepleri (boşanma nedenleri) Nelerdir?

4721 sayılı Medeni Kanun tarafların boşanmaları için haklı boşanma nedenlerine sahip olmaları gerekir. Bu noktada en sık karşılaşılan boşanmanın hukuki sebepleri

 

  • İlgisizlik nedeniyle boşanma
  • Aldatma (zina) nedeniyle boşanma
  • Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma
  • Terk nedeniyle boşanma
  • Hakaret, tehdit, fiziksel şiddet, aile içi şiddet nedeniyle boşanma

 

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açmak istiyorum diyen birey, görevli mahkeme olan Aile Mahkemesine boşanma istemiyle başvuru yapmak durumundadır. Boşanma başvurusu, boşanma dilekçesi ile birlikte yapılır. Boşanma dilekçesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken hususlar vardır ve bireylerin hukuki altyapısı doğru hazırlanmamış bir boşanma dilekçesi ile boşanma davası açması durumunda boşanma davası reddedilir.

 

Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası, eşlerin birlikte ikamet ettikleri yer mahkemesi olan Aile Mahkemesinde açılır. Boşanma davası açılacak olan yerde Aile Mahkemesi bulunmuyor ise bu dava Asliye Hukuk Mahkemesinde açılabilmektedir. Eşler altı aydan daha uzun bir süredir farklı yerlerde ikamet ediyorsa boşanma davası davalının bulunduğu yerde açılmalıdır.

 

 

En Kısa Sürede Nasıl Boşanılır?

Boşanma davaları türüne göre 10 gün ile 3 ay arasında sonuçlanabileceği gibi 1 yıl ile 3 yıl arasında da sürebilmektedir. Bu noktada en kısa sürede boşanmak istiyorum diyen kişi, eşi ile uzlaşma içerisinde olarak anlaşmalı boşanma davası açmalıdır. Anlaşmalı boşanma davası Medeni Kanunda bazı şartlara bağlanmıştır.

 

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

Anlaşmalı boşanma yapılabilmesi için;

  • Eşlerin bir yıldan daha uzun bir süre evli kalmış olmaları
  • Eşlerin tüm konularda anlaşma içerisinde olduklarını beyan edecekleri bir anlaşmalı boşanma protokolü imzalamaları
  • Açılacak olan anlaşmalı boşanma davasında duruşmalara her iki eşinde katılmaları

 

gerekmektedir.

 

Anlaşmalı Boşanma Protokolü (sözleşmesi) Nedir?

Anlaşmalı boşanma protokolü, taraflar boşanmanın hukuki sonuçları konusunda uzlaştıklarını beyan ettikleri bir sözleşmedir. Eşler anlaşmalı boşanma protokolü içerisinde nafaka, tazminat, velayet, mal paylaşımı, çocukla kişisel ilişkinin nasıl olacağı… gibi bir çok konuda uzlaşma içerisinde olduklarını beyan ederek, ıslak imza şeklinde elle bu sözleşmeyi imzalarlar. Anlaşmalı boşanma protokolü hazırlanırken dikkatli olunmalıdır. Zira anlaşmalı boşanma davalarının omurgası anlaşmalı boşanma protokolü (sözleşmesi) olmaktadır.

 

 

Boşanmak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Boşanmak için gerekli belgeler, boşanma davası açılması esnasında verilecek olan boşanma dilekçesi, boşanma davası türüne göre anlaşmalı boşanma protokolü, boşanma davası içerisinde öne sürülen hukuki sebebin ispatı için gerekli belgeler… gibi bir çok belge boşanmak için gerekli olabilmektedir. Boşanma davalarının niteliğine göre gerekli olan belgeler de farklılık gösterecektir.

 

Boşanma Süreci Nasıl İşler?

Boşanma bir süreçtir ve bu süreç boşanmaya karar veren kişilerin boşanma istemiyle dava açmalarından başlayarak, hakimin vereceği kesinleşmiş karara kadar sürer. Bu süreç, içerisinde davanın açılması için dilekçe verilmesi, davalının cevabı, davalının vereceği cevaba karşı cevap dilekçesi, bu dilekçeye karşı tekrar cevap verilmesi, ön inceleme, araştırma, tanık dinleme, ispata ilişkin belgelerin toplanması.. gibi bir çok brokratik işlemi içermektedir.

 

Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası açılacak davanın niteliğine göre farklı sürelerde sonuçlanabilmektedir. Burada boşanma davası süresini belirleyen temel unsurlar vardır. Boşanma davası türü, boşanma avukatı tutulması, boşanma davasının açılacağı mahkemenin iş yoğunluğu gibi. Boşanma davası türü anlaşmalı veya çekişmeli olabilmektedir. Anlaşmalı boşanma davası etkili bir hukuki süreç yönetimi sayesinde tek celsede sonuçlandırılabilir. Çekişmeli boşanma davası ise ortalama 4 6 celse arasında sonuçlanır.

 

 

Boşanma Davası İçin Avukat Tutulmalı Mıdır?

Hiçbir dava türü için bireylerin avukat tutmaları zorunlu değildir. Fakat burada belirtmek gerekir ki boşanma ve aile hukuku oldukça karmaşık olabilmektedir. Bu süreç sonunda gerek velayet gerekse de mal paylaşımı, tazminat, nafaka gibi konularda hak kaybı yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Bu nedenle bireylerin boşanma hukukuna hakim olmaları gerekir. Bu süreçte boşanma avukatı tutulması önerilir. Boşanma avukatı müvekkilinin en kısa sürede boşanma gerçekleştirmesinin yanı sıra boşanmadan doğacak olan yasal haklarını da savunmakla yükümlüdür.

 

Boşanma Davasını Hangi Taraf Açmalıdır?

Boşanma sürecinde davayı kimin açtığının hukuki açıdan bir önemi yoktur. Burada esas unsur boşanma davası açılırken öne sürülen hukuki sebebin, ispatıdır. O yüzden davayı açan kişinin ispat yükümlülüğü bulunur. İspatın yapılamadığı durumlarda ise boşanma davası reddedilir. Diğer yandan karşı dava açma hakkı her zaman bulunmaktadır.

 

Boşanma Davası Reddedilirse Ne olur?

Açılan boşanma davası sonucunda ret kararı alınırsa, tekrar boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekmektedir. Örneğin şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açacak kişinin açtığı boşanma davası reddedilirse bu kişi 3 yıl boyunca tekrar şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açamamaktadır.

 

 

Boşanmada Çocuğun Velayeti Nasıl Belirlenir?

Boşanma davası içerisinde çocuğun velayetine ilişkin karar verilirken esas unsur çocuğun menfaatleri olmaktadır. O yüzden çocuğun kendisi ile yaşamasının çocuğun menfaatine olacağı yönünde yapılacak savunma etkili bir şekilde yürütülmelidir. Çocuk kesin olarak anneye verilir ya da annenin geliri yoksa babaya verilir gibi genellemeler yanlıştır. Mahkeme anında hakim kanaati, çocuğun kiminle yaşaması çocuğun menfaatine ise hakim o yönde karar vermektedir. O yüzden çocuğumun velayetini almak istiyorum diyen bireylerin bu konuda uzman bir boşanma avukatı ile boşanma davası açmaları önerilmektedir.

 

Boşanırsam Nafaka Öder Miyim?

Boşanma davalarında nafaka, evlilik içerisindeki yaşam standardının boşanma sonrası düşecek olması nedeniyle verilen bir karardır. Burada nafaka almak isteyen kişi açısından düşecek olan yaşam standardının bir nebze de olsa telafi edilmesi amaçlanır. Farklı nafaka türleri mevcuttur. Yoksulluk nafakası alınabileceği gibi, çocuğun velayetini alan kişi karşı taraftan, çocuğun masraflarının karşılanması amacıyla iştirak nafakası (çocuk bakım nafakası) talep edebilmektedir. Boşanma davası sürerken geçim sağlanabilmesi için ise tedbir nafakası karşı taraftan talep edilebilir.

 

Boşanırsam Tazminat Öder Miyim?

Boşanma davalarında tazminat talep edilebilmesi için, boşanmaya neden olaylar üzerinde karşı taraftan daha az kusura sahip olunması gerekir. Örneğin aldatma nedeniyle boşanma davası açan kişi, eşinin aldattığını ispat etmesi durumunda, aldatan eş kusurlu olacaktır. Bu da aldatan kişiden tazminat talep edilebilmesine olanak sağlar. Boşanmalarda maddi ve manevi tazminat talep edilebilir. Maddi tazminat, boşanma sonrası gelir düzeyinde azalma olacak olan kişi bu durumu telafi etmesi amacıyla maddi tazminat isteyebilir. Manevi tazminat ise boşanmayı getiern olaylarda kişilik haklarına saldırı olan birey tarafından talep edilebilir.

 

Boşanan Kadının Soyadı Ne Olur?

Boşanan kadının soyadı otomatik olarak kızlık soyadına döner, fakat kimi durumlarda kadının çevresinde evlilik soyadı ile birlikte tanınması ya da mesleki açıdan kadının kocasının soyadı ile tanındığı durumlarda kadın kocasının soyadını kullanmayı talep edebilmektedir. Hakim, erkek açısından bir sorun oluşturmayacak durumlarda boşanan kadının soyadı konusunda, eski eşinin soyadını kullanmasına hükmetmektedir.

 

Kadın Boşandıktan Sonra Hemen Evlenebilir Mi?

Medeni Kanun boşanan kadının iddet müddeti adı verilen 300 günlük bekleme süresini doldurmasına karar vermiştir. Bu durum, boşanma sürecinde kadının hamile olma olasılığı karşısında, doğacak çocuğun soybağının ve babasının belirlenmesi amacıyla yapılmaktadır. Fakat bu uygulama tıp teknolojisinin ilerlemesi ile birlikte aşılabilmektedir. Kadının iddet müddeti kaldırma davası açarak yeniden evlenmesinin önü açılabilmektedir. Boşanan kadının bekleme süresi ile ilgili olarak iddet müddetini kaldırmak istemesi durumunda hamile olmadığını kanıtlayan hastane raporları ile birlikte dava açması gerekir.

 

Boşanma Sonucu Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Eşler arasında mal paylaşımı, boşanma davasından farklı olarak mal paylaşımı davası açılarak yapılmaktadır. Anlaşmalı boşanma davalarında protokol içerisinde eşler mal paylaşımına ilişkin uzlaşma yapabilirler. Fakat çekişmeli boşanma davalarında hakim yalnızca eşlerin boşanması yönünde karar verir. Yani malların nasıl paylaşılacağına ilişkin mal paylaşım davası açılması gerekir. Mal paylaşımı eşlerin hangi mal rejimine tabi olduklarına göre yapılır. 2002 yılından önceki evliliklerde mal paylaşımı, mallar ayrılığı rejimine göre yapılırken 2002’den sonraki evliliklerde eşler aksi bir sözleşme imzalamadığı sürece edinişmiş mallara katılma rejimi olarak öngörülmüştür.

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top