Son Dakika
Boşanma Dilekçesi
Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi

Boşanma Dilekçesi
4 votes, 3.75 avg. rating (76% score)

Boşanma sürecinin hukuki boyutunun yürütülebilmesi için Medeni Kanun, boşanma davası açılması gerektiğine hükmeder. Buna göre boşanma davası açabilmek için boşanma dilekçesi ile birlikte görevli mahkemeye başvuru yapılması gerekir.

 

Boşanma dilekçesi içerisinde boşanmanın tarafları, boşanmayı getiren olayların izahı, boşanma davasından beklenti ve boşanma sonrası talepler gibi önemli bilgiler bulunur. Bu açıdan açılacak boşanma davasının nasıl yürütüleceği, boşanma davası süre,si boşanmadan kaynaklanacak yasal hakların korunması gibi hususlar dikkate alındığında boşanma dilekçesi bu sürecin iskeletini oluşturmaktadır.

 

Boşanma sürecinde açılacak davanın niteliğine göre hazırlanması gereken boşanma dilekçesi de farklılık gösterektir. Bu noktada açılacak boşanma davası türü “anlaşmalı boşanma” ya da “çekişmeli boşanma” olabilmektedir.

 

 

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar, boşanma ve boşanmanın tüm sonuçları üzerinde uzlaşma sağlarlar. Anlaşmalı boşanma dilekçesi hazırlanırken taraflar, eşler boşanmanın hukuki sonuçlarında uzlaştıklarını beyan ederler. Bu noktada yazılacak anlaşmalı boşanma dilekçesinde bireylerin tüm konularda anlaştıklarını ve bu durumun boşanma protokolü içerisinde yer aldığını belirtmeleri ve boşanma protokolüne atıfta bulunmaları daha güçlü bir anlaşmalı boşanma dilekçesi ile davanın açılması anlamına gelecektir.

 

Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Yazılır?

Çekişmeli boşanma dilekçesi, açılacak çekişmeli boşanma davasında gerekli en önemli belgelerden birisini oluşturur. Boşanma davasında öne sürülecek olan hukuki gerekçe, boşanmayı getiren olayların nasıl gerçekleştiği, bu olayların ispatına ilişkin tanık ya da farlı argümanların varlığı, boşanma sonrası, nafaka, tazminat, mal paylaşımı ya da velayet gibi hususlarda talepler gibi bir çok önemli konuya çekişmeli boşanma dilekçesi içerisinde yer verilmelidir. Çekişmeli boşanma davalarının anlaşmalı boşanma davasından daha karmaşık olması yaşanabilecek hak kayıplarının olasılığını da arttırmaktadır. Bu noktada kusursuz bir çekişmeli boşanma dilekçesi ile açılacak boşanma davası bireylere bu süreçte mutlak fayda sağlayacaktır.

 

Boşanma Dilekçesi Nereye Verilir?

Boşanma davası için hazırlanan dilekçe, görevli mahkeme kalemine ya da tevzi bürolarına verilebilmektedir. Boşanma davalarında görevli mahkeme Aile Mahkemesidir. Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde ise boşanma davasının açılacağı mahkeme, Aile Mahkemesi görevi yapan Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Bu nedenle boşanma dilekçesi nereye verilir diyen kişiler boşanma dilekçelerini yetkili Aile Mahkemesi kalemine yada tevzi bürosuna verebilmektedirler.

 

 

Boşanma Dilekçesi Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Açılacak bir boşanma davasının istenilen şekilde sonuçlanabilmesi için hukuki altyapısının doğru bir şekilde işlenmiş olması gerekir. Boşanma dilekçesi yazarken de bireyler hukuki çerçeveyi oluşturma konusuna öncelik vermelidirler. Bu noktada boşanma dilekçesi hazırlamak için uzman bir boşanma avukatı tarafından destek alınması önerilir. Aile hukuku ve boşanma konuları hakkında bilgi sahibi olmayan kişilerin hazırlayacağı boşanma dilekçesi dava sürecinde yarardan çok zarar getirecektir.

 

Boşanma Dilekçesi Örneği

Boşanma davası açacak kişilerin yaptığı hatalardan birisi de bireylerin boşanma dilekçesi örneği baz alınarak yazacakları boşanma dilekçesi sonucu dava açmalarıdır. Boşanma dilekçesi örneği internette çok kolay bir şekilde bulunabilmektedir. Fakat bu tür bir belgenin kim tarafından hazırlandığı ve hukuki geçerliliği tartışma konusu olup, bireylerin bu noktada güvenmedikleri boşanma dilekçesi örneği ile boşanma davası açmamaları önerilmektedir. Zira boşanma dilekçesi örneği hukuki altyapı doğru kurulmamış ise açılacak boşanma davasında yarardan çok zarar getirir. Boşanma sonrası yaşanacak hak kayıpları çocuğun velayeti, mal paylaşımı, nafaka, tazminat gibi hususlar düşünüldüğünde boşanma dilekçesinin hukuki olarak kusursuz yazılmış olmasına öncelik verilmelidir.

Aldatma nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için öncelikle aldatma olayını öğrenmenin üzerinden 6 ay geçmemiş olması gerekir. Kanun aldatmayı öğrenmenin ardından 6 ay içerisinde boşanma davası açılmaması durumunda aldatma nedeniyle boşanma davası açma hakkının düşeceğine hükmeder. Bunun yanı sıra aldatma olayı üzerinden her halde 5 yıl geçmiş ise bu gerekçe ile boşanma davası açılamaz. Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi nasıl hazırlanır diyen kişiler, yazacakları boşanma dilekçesi içerisinde boşanmayı getiren aldatma olayına ilişkin açıklayıcı bilgiler vermelidirler.

Aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde ayrıca aldatma olayının ispatına ilişkin tanıkların varlığından ya da bu hususta farklı delillerin mevcut olduğundan bahsedilerek boşanma dilekçesi zenginleştirilebilir. Burada hangi delillerin aldatma nedeniyle boşanma dilekçesinde yer alabileceği, hukuki açıdan hangi belgelerin aldatmada delil sayıldığı önemli bir konudur. O yüzden aldatma nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlama aşamasında bireyler uzman bir boşanma avukatı ile bu süreci yürütürek sağlıklı bir boşanma dilekçesi hazırlayabilirler.

 

 

Darp Dayak Şiddet Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Boşanma dilekçesi hazırlarken öne sürülecek hukuki sebeplerden birisi de aile içi şiddet unsurudur. Bu noktada dayak, darp ya da fiziksel şiddet sonucu boşanma davası açacak kişilerin bu duruma ilişkin hazırlayacakları boşanma dilekçesi içerisinde dayak, darp şiddet nedeniyle evliliğin çekilemez hale geldiği vurgusu sapılması ve maruz kalınan şiddetin doktor raporları hastane kayıtları, suç duyurusu belgeleri, tanık beyanları gibi unsurlarla kanıtlanabileceği belirtilebilir.

 

 

İlgisizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

İlgisizlik nedeniyle boşanacak bireylerin bu noktada öne sürecekleri hukuki gerekçe “evlilik birliğinin temelinden sarsılması” olacaktır. Medeni Kanun evlilik birliğinin taraflardan ortak hayatın devamı beklenmeyecek şekilde sarsıldığı durumlarda boşanma davası açılabileceğine hükmetmiştir. O yüzden ilgisizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken de bu husus üzerinde durulması gerekir.

 

 

Terk Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Terk nedeniyle boşanma kavramı, ortak yaşam kurulmasını engellemek amacıyla “birlikte ikamet edilen konutun ayrılması” olarak nitelendirilebilir. Burada öncelikle bilinmesi gereken terk nedeniyle boşanma davası açacak kişiler açısından terk unsurunun ortak hayatı devam ettirmeme amacının olmasıdır. Yani örneğin; askere giden eşe karşı terk nedeniyle boşanma davası açılamaz.

Terk nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken bireyler öncelikle, terk nedeniyle boşanma prosedürlerini yerine getirmeledir. Terk nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için terk olayının gerçekleşmesinden sonra 4. aydan itibaren terk eden eşe, dönmesi yönünde ihtar yapılır. Bu ihtara eşin 2 ay içerisinde cevap vermesi gerekir. 2 ay sonunda eve dönmeyen eşe terk nedeniyle boşanma davası açılabilir. Burada da boşanma dilekçesi hazırlanırken terk nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlanması gerekir.

 

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Yazılır?

Halk arasında şiddetli geçimsizlik olarak ifade edilen durumun hukuki karşılığı evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi hazırlarken, hukuki altyapının doğru kurulması önemlidir. Zira olası bir boşanma davasının reddi durumunda şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için 3 yıl beklenmesi gerekir. O yüzden şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma dilekçesi mutlaka hukuki çerçevede olmalıdır.

 

Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Akıl hastalığı nedeniyle boşanma davası açacak kişilerin hazırlayacakları boşanma dilekçesi içerisinde akıl hastalığı durumunun evlilik gerçekleştikten sonra oluştuğuna ve bu durumun hastane raporları ile kanıtlanabileceğine değinmeleri gerekir. Yine boşanma davası dilekçesi içerisinde öne sürülen boşanma sebebinin ispatına ilişkin belgelerin varlığından bahsedilerek sağlıklı bir boşanma dilekçesi hazırlanabilir.

 

 

Yalan Nedeniyle Boşanma Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Yalan nedeniyle boşanacak kişiler, evlilik birliğinin temelinden sarsılması boşanma gerekçesini öne sürerek boşanma davası açabilirler. Evlilik içerisinde sürekli olarak yalan söyleyen eşe karşı dava açılacağı zaman, yalan unsurunun ortak yaşam kurulmasını engellediği üzerinde durularak boşanma gerçekleştirilebilir.

 

Hakkında admin

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Scroll To Top